Giới thiệu

Kính thưa tất cả,

Được thành lập trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cạnh tranh và khốc liệt, Công ty Danh Nam không chỉ có lợi thế mà còn rất nhiều khó khăn và thách thức để đối mặt. Tuy nhiên, với những nỗ lực tốt nhất, Ban Giám đốc cũng như mỗi cá nhân trong Công ty cam kết đưa Công ty Danh Nam trở thành một công ty mạnh trên thị trường trong thời gian ngắn nhất và đạt được thành công lớn.

Nguyên tắc của Công ty Danh Nam là tôn trọng từng cá nhân cũng như đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất. Chúng được bắt nguồn từ việc nhận ra rằng; Đạo đức kinh doanh là nền tảng cho một tổ chức vững mạnh và nguyên tắc hướng dẫn cho hoạt động của chúng tôi là tuân thủ 3Q; “Quyết tâm, Quyết liệt, Quyết định” (nghĩa là Xác định, Quyết liệt, Quyết định); 3Q là phương châm hoạt động của toàn công ty cũng như cá nhân trong quá trình phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thức được rằng việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp là cần thiết để dần dần mang thương hiệu – Danh Nam hướng tới khách hàng. Với những nghiên cứu kỹ lưỡng và định hướng rõ ràng về mặt công nghiệp, đặc điểm cũng như mục tiêu của công ty, “giá trị cốt lõi của Công ty Danh Nam” được xác nhận trên thị trường. “Giá trị cốt lõi thương hiệu Danh Nam” cũng thể hiện trách nhiệm của công ty đối với khách hàng, nhân viên, cổ đông và toàn thể cộng đồng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Những giá trị này sẽ ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của công ty và hoạt động hàng ngày như định hướng.

Mỗi bạn có thể áp dụng “giá trị cốt lõi của Danh Nam”, bảo vệ và quảng bá chúng cùng nhau và cùng nhau xây dựng Danh Nam thành một ngôi nhà chung, “GIÁ TRỊ MỚI” nhằm khẳng định vị trí của nó trên thị trường và tâm trí của khách hàng.

Và tôi tin rằng: Danh Nam sẽ phát triển thành một doanh nghiệp bền vững trong tương lai.

Trân trọng!

CEO,

LƯƠNG THÀNH THIÊM

NHIỆM VỤ

Chuyên nghiệp hướng tới sự hoàn hảo về chất lượng dịch vụ cũng như trong mọi hoạt động kinh doanh, tất cả các hoạt động đều mang lại cảm giác thân thiện, quen thuộc với khách hàng

TẦM NHÌN

Danh Nam – Thương hiệu hứa hẹn sự phát triển bền vững của mọi hoạt động kinh doanh và quan tâm tất cả lợi ích trong sự hài hòa giữa các đối tác, khách hàng và nhân viên

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp đưa khách hàng đầu tiên xem xét lợi ích của khách hàng, tập trung vào khách hàng của tất cả các hoạt động cải tiến liên tục để mang lại giá trị trong cuộc sống